Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
FOSCO tuyển dụng tháng 9 năm 2022

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các chức danh như sau:
- 01 Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng Cơ bản.
- 01 Phó phòng Đầu tư – Xây dựng Cơ bản.

Logo_AVATA.jpg
FOSCO tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

14000513_Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 41/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:

  1. 1.      Hiệu trưởng trường mầm non chất lượng cao (Mã số dự tuyển: HTT) – 01 người
  2. 2.      Nhân viên kế toán tổng hợp (Mã số dự tuyển: NKT) – 02 người
  3. 3.      Nhân viên văn phòng (Mã số dự tuyển: NVP) – 02 người
  4. 4.      Trợ lý Giám Đốc (Mã số dự tuyển: TLG) – 01 người
  5. 5.      Kỹ sư điện (Mã số dự tuyển: KSD) – 01 người
 

Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng tuần 40_2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

22094653_Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 22/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: Chuyên viên Hành chính- Nhân sự (Mã số dự tuyển: EHR) – 01 người Cán bộ chương trình sốt rét (Mã số dự tuyển: MPO) – 01 người  

22094653_Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 20/201

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SAM) – 01 người Thư ký (Mã số dự tuyển: SEC) – 01 người Kỹ sư (Mã số dự tuyển: EGN) – 01 người Nhân viên Giao dịch, Bán hàng kẽm & chì (Mã số dự tuyển: EPY) – 01 người    

Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 18/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: Trợ lý Tổng Giám đốc (Mã số dự tuyển: AGM) – 01 người Chuyên viên đầu tư – khai thác dự án BĐS (Mã số dự tuyển: IEP) – 01 người Trưởng phòng Marketing (Mã số dự tuyển: CMO) – 01 người Nhân viên bảo trì kỹ thuật khách sạn (Mã số dự tuyển: MTS) – 01 người  

Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 17/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 12/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:  

Logo_Fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 08/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: