Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI
(FOSCO)

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84 -28) 3829 5794 Fax: (84 -28) 3823 0439

Email: info@fosco.vn - Web: www.fosco.vn

     

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NHÀ

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 9763 – 3829 7351
Fax: (84 -28) 3824 4245
Email: xnn@fosco.vn

 

XN KINH DOANH CAO ỐC VĂN PHÒNG

Cơ sở 1:
2-6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 7936
Fax: (84 -28) 3825 1937
Email: fos1@fosco.vn

Cơ sở 2:
40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3930 3934
Fax: (84 -28) 3930 3935
Email: fos2@fosco.vn

Cơ sở 3:
23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3823 0153
Fax: (84 -28) 3823 0155
Email: fbc@fosco.vn


TRUNG TÂM CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374
Fax: (84 -28) 3825 7544 - 5404 1990
Email: ttculd@fosco.vn

 

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG, SỬA CHỮA VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3930 7593 – 3933 0573
Email: xnxd@fosco.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 3513 – 3825 1933
Fax: (84 -28) 3824 7955
Email: tckt@fosco.vn

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ FOSCO

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3930 5930 – 3930 0115
Fax: (84 -28) 3930 2019
Email: foscoschool@fosco.vn
Web: www.fis.edu.vn

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 38 299 352
Fax: (84 -28) 38 230 439
Email: doingoai@fosco.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 5794 – 3824 5596
Fax: (84 -28) 3823 0439
Email: vanphong@fosco.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 5551
Fax: (84 -28) 3825 6589
Email: khdt@fosco.vn

 

PHÒNG KỸ THUẬT - DỰ ÁN

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3824 2008 – 3822 6818 – 3825 7932
Fax: (84 -28) 3823 0439
Email: ktda@fosco.vn