Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 47/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Lái xe - Trường học quốc tế (SGM) - Số lượng 01 người.
- Cán bộ lãnh sự quán Anh  - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 46/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Đội trưởng bảo vệ - Trường học quốc tế (SGM) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên hành chính (OST) - Số lượng 03 người.
- Huấn luyên viên cá nhân (HTE) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 44/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Văn Phòng (Thuộc Thương vụ Úc) - Số lượng 01 người.
- Dược sĩ (CHE) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên văn phòng (OST) - Số lượng 01 người.
- Chuyên viên Dự án Tổ chức Phi Chính phủ (ONG) - Số lượng 01 người.
- Kỹ sư Công nghệ thông tin (Senior NOC Enghineer) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên lập trình phần mềm (Mã số dự tuyển: ITE) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 43/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trợ lý bán hàng (Mã số dự tuyển: SAE) - Số lượng 03 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 41/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Phòng Nhân sự  - Số lượng 03 người.
- Trợ lý Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Số lượng 03 người.
- Chuyên viên Quản lý chất lượng - Số lượng 05 người.
- Account Manager - Số lượng 02người.
- Chuyên viên quản lý đơn hàng - Số lượng 15 người.