Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Dịch vụ

Các dịch vụ khác

Song song với các dịch vụ cho thuê nhà, căn hộ & văn phòng, cung ứng lao động và Trường học, FOSCO cung cấp những dịch vụ hành chính nhằm hỗ trợ các Công ty, doanh nghiệp nước ngoài để bắt đầu hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các dịch vụ 
Liên lạc 

Trung tâm Cung ứng Lao động

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 38228829 – (84 -28) 38297374

Fax           : (84 -28) 3825 7544 - (84 -28) 54041990

- Xin cấp giấy phép, thay đổi giấy phép văn phòng đại diện.

Xí nghiệp kinh doanh cao ốc văn phòng

Cơ sở 1: 2-6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 7936

Fax: (84 -28) 3825 1937

Email: fos1@fosco.vn

Cơ sở 2: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3930 3934

Fax: (84 -28) 3930 3935

Email: fos2@fosco.vn

Cơ sở 3: 23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3823 0153

Fax: (84 -28) 3823 0155

Email: fbc@fosco.vn


- Cung cấp phòng họp, hội nghị, hội thảo.

- Cho thuê văn phòng tạm thời.

Phòng Đối ngoại

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 38 299 352

Fax: (84 -28) 38 230 439

Email: doingoai@fosco.vn

- Biên dịch, phiên dịch.

Lượt xem: 18715