Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 17/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: