Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị Giao ban 3 đơn vị được Bộ Ngoại giao giao và ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức và cá nhân nước ngoài Tháng 12 năm 2019

Ngày 6/12/2019, tại Trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao đã diễn ra thành công tốt đẹp “Hội nghị Giao ban 3 đơn vị được Bộ Ngoại giao giao và ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức và cá nhân nước ngoài”.
Hội nghị giao ban 3 đơn vị: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) và Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA)) là hoạt động định kỳ mỗi 6 tháng. Nội dung Hội nghị lần này nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ về các tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các đại biểu cũng góp ý đánh giá, kiến nghị sửa đổi Nghị định 75/2014/NĐ-CP trong tình hình mới.
Đại diện Công ty FOSCO có Tổng Giám đốc Công ty FOSCO Nguyễn Tương Minh đã tham dự và cùng chủ trì Hội nghị. Ngoài 3 đơn vị chủ trì, còn có sự tham dự của Đồng chí Phạm Việt Anh – Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, các đại diện của Cục An ninh Đối ngoại – Bộ Công an, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trắc Bá – Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn chỉ đạo đơn vị trách nhiệm phối hợp với Cục An ninh Đối ngoại rà soát lại đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Xem xét khả năng sửa đổi hay thay thế Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ và đề nghị Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác này tại địa bàn các tỉnh miền Trung.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1199