Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị tập huấn công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực phía Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

 Ngày 23/4/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực phía Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao, Đại diện Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an, Đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam, Đại diện Phòng An ninh Đối ngoại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Chủ trì Hội nghị là Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Cục An ninh Đối ngoại và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO).
Tại Hội nghị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài khu vực phía Nam năm 2023. Đại diện Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn hướng dẫn những nội dung cần phải triển khai khi tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đại diện Trung tâm Cung ứng lao động, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài báo cáo kinh nghiệm công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và các kiến nghị. Đại diện Cục An ninh Đối ngoại thông tin một số tình hình hoạt động của các tổ chức NGO liên quan An ninh quốc gia. Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về công tác phối hợp với FOSCO trong thực hiện tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế và Dịch vụ Đối ngoại Đà Nẵng có những chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác quản lý lao động Việt Nam tại khu vực miền Trung.
Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các Sở Ngoại vụ, Sở Lao động – Thương binh và xã hội của các địa phương, tập trung xoay quanh kinh nghiệm và giải pháp để tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả quản lý lao động người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Sau khi nghe phát biểu từ Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Đại diện Cục An ninh Đối ngoại. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) phát biểu kết luận hội nghị, khẳng định FOSCO sẽ tiếp tục thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị đầu mối tại địa phương được Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành giao nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. FOSCO cam kết chia sẻ thông tin với các đơn vị về công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; định kỳ 03 tháng, 06 tháng các bên trao đổi thông tin để rút kinh nghiệm và triển khai tiếp các bước công tác tiếp theo để đạt hiệu quả tốt nhất. Sau Hội nghị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) đề nghị các đơn vị được Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố giao nhiệm vụ sớm nghiên cứu, góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp để có thể triển khai việc ký kết với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO)./.
Thu Hà

Các bài viết khác

Lượt xem: 97