Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

FOSCO Tổ Chức Hội Nghị Ký Kết Giao Ước Thi Đua Năm 2024 Giữa Các Đơn Vị Thuộc Khối thi đua 17

Sáng ngày 17/4, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Khối thi đua 17 tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Thành phần tham dự gồm có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua – khen thưởng của 11 đơn vị thành viên Khối thi đua 17, gồm: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố; Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố; Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố; Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong Thành phố; Công ty TNHH MTV 27/7; Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thủy lợi; Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố; Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố; Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1; Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO).
Sau khi nghe Khối trưởng Khối thi đua 17 (Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)) báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua, Quy chế hoạt động thi đua khen thưởng, tiêu chí chấm điểm thi đua của Khối thi đua 17, các thành viên phát biểu, thảo luận một số nội dung, trong đó được quan tâm nhiều là ý kiến đề xuất về tổ chức các hoạt động của Khối: sinh hoạt chuyên đề, hoạt động giao lưu, hoạt động an sinh xã hội, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm….,
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tổ chức thực hiện với Chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đối số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”. Tại Hội nghị,    các Đại biểu đã thảo luận thông qua nội dung Giao ước thi đua năm 2024 và tiến hành đăng ký chỉ tiêu, cam kết thực hiện thi đua của 11/11 đơn vị thành viên Khối thi đua 17.
Trước khi kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc (Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Khối trưởng Khối thi đua 17 tiếp thu ý kiến và phát biểu kết luận hội nghị chỉ đạo nhiều nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo kế hoạch, cho sát, phù hợp với hoạt động của Khối.
Tại hội nghị, lãnh đạo của 11/11 đơn vị thành viên Khối thi đua 17 đã tham gia lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố.
Ngọc Hoa

Các bài viết khác

Lượt xem: 92