Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị giao ban 3 đơn vị về công tác tuyển, quản lý lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ

Theo kế hoạch công tác năm 2018, ngày 10 tháng 12 năm 2018, Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị giao ban 3 đơn vị (Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)) nhằm tổng kết năm 2018 về công tác tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ tại trụ sở Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.
Chủ trì Hội nghị có:
Đ/c Nguyễn Trắc Bá - Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (SDDC);
Đ/c Nguyễn Tương Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO);
Đ/c Trần Hồng Đức - Giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA).
Tham dự Hội nghị có: Đ/c Phạm Việt Chiến - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và các đồng chí cán bộ Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an và các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, Công ty FOSCO và SCEDFA.
Hội nghị trao đổi về tình hình phối hợp công tác cũng như tình hình ký kết quy chế phối hợp giữa các tổ chức được Bộ Ngoại giao giao/ủy quyền và các cơ quan ngoại vụ địa phương, những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Tại Hội nghị, 3 đơn vị cũng đã trao đổi, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2019 về công tác tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1226