Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Lễ tuyên dương dưới cờ khen thưởng đột xuất tập thể phòng Tài chính - Kế toán và phòng Đối ngoại

Tại lễ chào Cờ đầu tuần ngày 5/11/2018 và ngày 12/11/2018, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã thực hiện tuyên dương tặng hoa và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó là:
1. Tập thể cán bộ chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trong tác phối hợp, kiểm tra, rà soát số dư, chuyển nộp bảo hiểm và thuế cho Cục Thuế Thành phố và Bảo hiểm xã hội Thành phố.
2. Tập thể cán bộ chuyên viên Phòng Đối ngoại đã tích cực hoàn thành tốt công tác tổ chức sự kiện “Khi Gia đình Ngoại giao vào bếp lần thứ 2 – Năm 2018”.
Công tác thi đua khen thưởng là một trong những nội dung trọng tâm luôn được Ban Lãnh đạo Công ty FOSCO quan tâm nhằm ghi nhận, khen thưởng, động viên người lao động Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời kịp thời khích lệ, tạo động lực cho cán bộ nhân viên trong đơn vị hăng say, tích cực làm việc đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các bài viết khác

Lượt xem: 794