Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng về công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức Quốc tế, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tại địa phương

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-BNG ngày 14/04/2015 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ, Công ty FOSCO đã tổ chức Đoàn công tác do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đi thăm và làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, Đồng chí Trần Tuấn Anh đã chia sẻ một số thông tin về công tác thực hiện nhiệm vụ tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và tổ chức Quốc tế tại địa phương, đồng thời trao đổi, cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý. Ngoài ra, Đoàn cũng tham khảo ý kiến về dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định. Đồng chí Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các phòng ban và ngành tại tỉnh đã tiếp và thẳng thắn chia sẻ về tình hình thực tế trong công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức Phi chính phủ có hoạt động tại địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty FOSCO trong công tác quản lý lao động Việt Nam theo Quy chế phối hợp đã ký kết ngày 14 tháng 4 năm 2016 giữa hai cơ quan.
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, Đ/c Lê Hoàng Điện – Giám đốc Sở cùng các phòng ban và ngành tại tỉnh đã tiếp Đoàn. Đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đang triển khai 14 dự án thuộc Tổ chức Quốc tế, tổ chức Phi chính phủ với 09 đơn vị làm đối tác thụ hưởng, trong đó có sử dụng 65 nhân sự địa phương phục vụ dự án. Phía Đoàn Công ty FOSCO, Đồng chí Trưởng đoàn, Trần Tuấn Anh đã chia sẻ một số thông tin về công tác thực hiện nhiệm vụ tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và tổ chức Quốc tế tại địa phương, đồng thời trao đổi, khẳng định việc trao đổi thông tin sẽ chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt hơn.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1054