Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Chương trình làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre thông qua Quy chế phối hợp về công tác quản lý lao động theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-BNG ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (tên giao dịch: FOSCO) thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh,  Thành phố khu vực phía Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau) thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d - Khoản 2 Điều 2 Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre tại địa chỉ số 73 đường 30/4 do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác còn có đại diện của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An ninh đối ngoại và các thành viên của phòng Đối ngoại và Trung tâm Cung ứng lao động Công ty Fosco.
Tham gia tọa đàm tại Hội nghị, phía Tỉnh Bến Tre do Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì và các đơn vị liên quan như: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng Ngoại vụ, Phòng An ninh đối ngoại, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và một số phòng ban tham mưu Sở LĐTB&XH tỉnh.
Hội nghị đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất thông qua dự thảo Quy chế phối hợp cũng như bổ sung, cập nhật những nội dung liên quan người lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức Phi chính phủ hoạt động tại địa phương và cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài hiện nay.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1024