Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO Tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Gắn với sự ổn định, phát triển của Công ty FOSCO là “Công tác thi đua khen thưởng” đã được Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc thù và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

 Bám sát nội dung phát động phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Công ty FOSCO đã được cụ thể hóa bằng các chủ đề hành động, chỉ tiêu thi đua gắn với đặc điểm hoạt động, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và được tổ chức, theo dõi chặt chẽ nhằm tạo động lực, động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động và phát hiện, nhân rộng gương điển hình lập thành tích cao.

 Ngày 17/01/2022, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Tổng Giám đốc Công ty FOSCO đã khen tặng danh hiệu thi đua “Lao động Tiến tiến” cho 07 tập thể và 151 người lao động; khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

- Bà Đỗ Thị Kim Yến – Chánh Văn phòng Công ty.

- Ông Huỳnh Quốc Bảo – Chuyên viên Trung tâm Cung ứng Lao động.

- Ông Danh Thành Nhân – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

- Bà Tô Như Tú Trinh – Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán.

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh – Chuyên viên Trung tâm Cung ứng Lao động.

 Nhân dịp này, Công ty cũng đã tuyên dương, khen thưởng 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các giải pháp nghiệp vụ hiệu quả ở các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, pháp chế, dịch vụ lao động, chế độ chính sách:

- Bà Trần Thị Ngọc Dung – Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

- Bà Trần Thị Thanh Loan – Chuyên viên Pháp chế, Thi đua -  Khen thưởng.

- Bà Lê Thanh Thảo – Cố vấn Ban Lãnh đạo Công ty.

Bà Lê Diệu Linh – Chuyên viên Bảo hiểm xã hội.

Các bài viết khác

Lượt xem: 695