Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đoàn thanh niên

Lễ phát động Tháng Thanh niên 2018

Vào sáng ngày 05/3/2018, tại trụ sở Công ty số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức, phát động Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 . Hoạt động tháng Thanh niên diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp;
Trong tháng Thanh niên năm 2018, Chi Đoàn Thanh niên Công ty FOSCO sẽ triển khai thực hiện các chương trình, nội dung cụ thể nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên Thanh niên trong việc góp phần ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển Công ty với các tiêu chí sau:

  1. Vận động 100% Đoàn viên Thanh niên đăng ký sáng kiến năm 2018 nhằm cải tiến kỹ thuật, quy trình lao động tại đơn vị góp phần nâng cao năng suất lao động.
  2. Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc và giao tiếp với khách hàng cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên trong Công ty.
  3. Tổ chức cho Đoàn viên Thanh niên tham gia học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
  4. Tổ chức Chương trình kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  5. Thực hiện chương trình hoạt động  “Trụ sở doanh nghiệp văn minh – sạch - đẹp”, mỗi Đoàn viên Thanh niên tự giác sắp xếp hồ sơ khoa học, gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc của mình.
  6. Tổ chức chào Cờ đầu tuần trong tháng Thanh niên nhằm ôn lại truyền thống 87 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Lượt xem: 3462