Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đoàn thanh niên

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng Văn hoá ứng xử trong Doanh nghiệp

Vào sáng thứ tư ngày 19/7/2017, Chi đoàn Thanh n