Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đoàn thanh niên

Khoảnh khắc Đoàn Thanh Niên Công ty FOSCO thực hiện “3 tại chỗ”

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư tại Việt Nam vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò xung kích, Đoàn thanh niên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tiên phong thực hiện công tác “3 tại chỗ” tại Công ty, nhằm chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đóng góp vào việc duy trì hoạt động của Công ty, vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1819