Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Thông báo đấu giá "Quyền thuê sử dụng toàn bộ căn nhà số 23 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM."

Thông tin chi tiết trên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo Đấu Giá Tài Sản - TT Dịch vụ Đấu giá Tài sản

Các bài viết khác

Lượt xem: 140