Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI
(FOSCO)

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84 -28) 3829 5794 Fax: (84 -28) 3823 0439

Email: info@fosco.vn - Web: www.fosco.vn

     

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NHÀ VÀ CAO ỐC VĂN PHÒNG

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84 -28) 3829 9763 – (84 -28) 3829 7351
Email: xnn@fosco.vn - fbc@fosco.vn

Cơ sở 1:

2-6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 7936 - (84 -28) 3829 9763

Cơ sở 2:

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3930 3934Fax: (84 -28) 3930 3935

Cơ sở 3:

23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:(84 -28) 3823 0153 - (84 -28) 3829 7351
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ FOSCO

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3930 5930 – 3930 0115
Fax: (84 -28) 3930 2019
Email: foscoschool@fosco.vn
Web: www.fis.edu.vn

 

TRUNG TÂM CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374
Fax: (84 -28) 3825 7544 - 5404 1990
Email: vanthu.ttld@fosco.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 5794 – 3824 5596
Fax: (84 -28) 3823 0439
Email: vanphong@fosco.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 3513 – 3825 1933
Fax: (84 -28) 3824 7955
Email: tckt@fosco.vn
 

PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 3829 5551
Fax: (84 -28) 3823 0439
Email: dtxdcb@fosco.vn

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 -28) 38 299 352
Fax: (84 -28) 38 230 439
Email: doingoai@fosco.vn