Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Chức năng nhiệm vụ

Đối với các cơ quan khối ngoại giao và văn phòng đại diện kinh tế nước ngoài

Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, cũng như đối với các văn phòng đại diện công ty nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với người lao động Việt Nam

Thực hiện dịch vụ chi hộ tiền lương, thu nộp hộ BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân và làm thủ tục giải quyết các chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động làm việc cho các cơ quan nước ngoài.

Lượt xem: 3739