Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Chức năng nhiệm vụ

Đối với các cơ quan khối ngoại giao và văn phòng đại diện kinh tế nước ngoài:

Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, cũng như đối với các văn phòng đại diện công ty nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với người lao động làm việc tại các cơ quan khối ngoại giao và VPĐD kinh tế nước ngoài:

Thực hiện khai thác các loại hình dịch vụ người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, công ty trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: cho thuê lại lao động, tính lương, kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, làm thủ tục cấp giấy phép lao động, tạm trú người lao động nước ngoài theo đúng quy trình nghiệp vụ Công ty ban hành.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động làm việc cho các cơ quan nước ngoài.

Lượt xem: 3844