Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trung tâm Cung ứng Lao động

Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyển dụng 
Các quy định về tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập
Liên hệ với Trung tâm Cung ứng Lao động FOSCO

- Hướng dẫn thủ tục Tuyển dụng, Quản lý người lao động: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374 (ext. 31, 32)

- Hướng dẫn thủ tục ký kết Hợp đồng dịch vụ: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374 (ext. 31)

- Các thủ tục Bảo hiểm & Thuế thu nhập cá nhân: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374 (ext. 51, 46)

- Dịch vụ lập bảng biểu không thu nộp qua Công ty FOSCO, Thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài, Giấy phép lao động người nước ngoài,…: (84 -28) 3822 8829 – 3829 7374 (ext. 21, 22, 23, 24, 25)

Lượt xem: 6552