Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Công ty FOSCO cử đoàn cán bộ tham dự buổi tập huấn chuyên đề “Phiên dịch từ lý thuyết đến thực hành cho người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022

Ngày 23/9, công ty FOSCO cử đoàn cán bộ tham dự buổi tập huấn chuyên đề “Phiên dịch từ lý thuyết đến thực hành cho người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực miền Trung – Tây Nguyên 2022” tại thành phố Đà Nẵng do Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) tổ chức. Các nội dung được chia sẻ tại buổi tập huấn đều hướng tới mục đích củng cố kiến thức, nền tảng vững chắc hơn và bổ sung thêm các kỹ năng nâng cao về phiên dịch, từ đó giúp người lao động Việt Nam làm việc cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài thuận lợi hoàn thành công việc.

Phú Quý

Các bài viết khác

Lượt xem: 128