Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 1 năm 2019

Ngày 15/8/2019, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị Đảng viên lần 1 năm 2019.
Đến tham dự Hội nghị, có Đ/c Huỳnh Hiệp Sĩ – Phó Bí Thư Đảng ủy Khối DN Thành phố cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đ/c cấp ủy, đảng viên các Chi bộ trực thuộc, Trưởng/Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên.
Tại Hội nghị các đồng chí được triển khai các văn bản về: Kết quả Hội nghị TW 10 khóa XII;  Hoạt động của tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc; Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị  “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới”  và Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư  “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị an ninh đối ngoại, ngoại giao nhân dân, nhiệm vụ kinh doanh và đặc biệt công tác xây dựng Đảng bộ Công ty trong 7 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện đến cuối năm 2019, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp theo chỉ đạo Đảng ủy Khối DN thành phố và của Thành ủy.
Đặc biệt đ/c Bí Thư Đảng ủy Huỳnh Thị Tuyết Nhung đã quán triệt, triển khai Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng trong Đảng, chỉ đạo chính quyền tổ chức thực hiện công tác này từ đây đến cuối năm 2019 hiệu quả.
Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Khối, kết luận Hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy quán triệt các Chi bộ, Trưởng các đơn vị phát huy đoàn đoàn kết, tập trung dân chủ, rà soát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao, tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng. Các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí minh, thực hiện tốt việc báo cáo trước và sau khi đi ra nước ngoài. Các đoàn thể chuẩn bị nhân sự, kế hoạch tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Công Đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên.

Các bài viết khác

Lượt xem: 290