Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Tham dự hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

Ngày 17/5/2019, đồng chí Lương Thanh Điền – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên cùng các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tham dự Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 -2019 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty vinh dự được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố tuyên dương 01 tập thể đơn vị là Chi bộ Trường Quốc tế FOSCO và 06 cá nhân: bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Hiệu Phó Trường Mầm non Dân lập Quốc tế, ông Phạm Văn Liên – nhân viên Văn phòng, bà Lương Thị Mộng Thu – nhân viên Văn phòng, bà Phan Thị Hoàng Nhung – Giáo viên Trường Quốc tế, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Chuyên viên Trung tâm cung ứng lao động và bà Phạm Thị Hoàng Ngân – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 - 2019.

Các bài viết khác

Lượt xem: 232