Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động về tài chính, kế toán, kế hoạch; bảo toàn và phát triển vốn; công tác quản lý tài sản; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; công tác quản lý doanh thu, chi phí và thống kê kinh tế theo đúng chuẩn mực, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.
- Tham mưu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Công ty theo quy định;
- Tham mưu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức và thực hiện công tác hạch toán kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước.
- Báo cáo, đánh giá đúng tài sản, nguồn vốn theo Luật Kế toán.
- Thực hiện quản lý hồ sơ pháp lý các bất động sản do Công ty quản lý theo quy định.
- Thực hiện và nộp các báo cáo tài chính trung thực, đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan, sở, ban ngành theo quy định.

Liên hệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 3513 – (84 -28) 3825 1933

Fax: (84 -28) 3824 7955

Email: tckt@fosco.vn 

Một số hình ảnh

Lượt xem: 12269