Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Lễ khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021-19/5/2022

Thực hiện Công văn số 23-CV/ĐUK ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố về  sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) tổ chức khen thưởng cho 07 tập thể và 24 cá nhân thuộc Đảng bộ Công ty thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; đồng chí  Lê Thị Hồng Hậu - Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Nguyễn Tương Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cùng đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng, gồm:

07 tập thể:
1.    Chi bộ Văn phòng Công ty
2.    Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch)
3.    Chi bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư (nay là phòng Đầu tư xây dựng cơ bản)
4.    Chi bộ Trung tâm Cung ứng Lao động
5.    Chi bộ trường Mầm non & Tiểu học Quốc tế FOSCO
6.    Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài FOSCO
7.    Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài FOSCO

24 cá nhân:
1.    Đồng chí Lê Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc - đảng viên Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh nhà và Cao ốc văn phòng
2.    Đồng chí Đỗ Thị Kim Yến - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty
3.    Đồng chí Trần Thị Thanh Loan - Nhân viên Thi đua Khen thưởng, đảng viên Chi bộ Văn phòng Công ty
4.    Đồng chí Tống Thị Hồng Nhung - Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động kiêm Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nhà và Cao ốc Văn phòng, Bí thư Chi bộ Trung tâm Cung ứng lao động
5.    Đồng chí Nguyễn Thị Kim Trúc - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non & Tiểu học Quốc tế FOSCO
6.    Đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán (nay là chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch)
7.    Đồng chí Huỳnh Thiên Hạc - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch
8.    Đồng chí Bùi Anh Thương - Trợ lý Tổng lãnh sự quán Nga - Bí thư Chi bộ Phòng Đối ngoại
9.    Đồng chí Võ Huy Hồng Phương - Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ chứng khoán Ngân hàng TNHH MTV Standard Charerted (Việt Nam), đảng viên Chi bộ Phòng Đối ngoại
10.  Đồng chí Danh Thành Nhân - Nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch, đảng viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư (nay là Chi bộ phòng Đầu tư xây dựng cơ bản)
11.  Đồng chí Nguyễn Triều Lĩnh - Nhân viên Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản - đảng viên Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh nhà và Cao ốc văn phòng (cũ).
12.  Ông Vũ Thanh Hậu - Tập sự Phó phòng Đầu tư xây dựng cơ bản
13.  Ông Nguyễn Gia Triều - Tập sự Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động - Bí thư Đoàn thanh niên
14.  Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Nhân viên Trung tâm Cung ứng Lao động – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty
15.  Bà Nguyễn Thu Hà - Tập sự Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Lao động - Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch)
16.  Ông Vũ Minh Gia - Nhân viên Xí nghiệp kinh doanh nhà và Cao ốc văn phòng
17.  Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Nhân viên Văn phòng Công ty
18.  Ông Trịnh Quốc Huy - Nhân viên Văn phòng Công ty
19.  Bà Hoàng Thị Việt Thư - Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch)
20.  Bà Đinh Lê Mỹ Ý - Giáo viên Trường Mầm non &Tiểu học Quốc tế FOSCO
21.  Ông Vũ Công Tiến - Nhân viên Trung tâm Cung ứng Lao động
22.  Bà Nguyễn Thị Yến Phượng - Nhân viên Trung tâm Cung ứng Lao động
23.  Bà Trần Thị Thúy Hằng - Nhân viên Trung tâm Cung ứng Lao động
24.  Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Nhân viên Trung tâm Cung ứng Lao động

Các bài viết khác

Lượt xem: 673