Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị Đảng viên năm 2021

Ngày 21/12/2021 tại trụ sở Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên thuộc 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố đã tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho ông Vũ Minh Gia, người lao động Công ty đã đạt thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.   
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tương Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Đồng thời, tại Hội nghị các chi bộ và các đồng chí đảng viên cũng đã được triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2021.
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào triển khai bổ sung một số nội dung mới trong kế hoạch tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2021. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố, kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thị Hồng Hậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên quán triệt các chi bộ và các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ; rà soát, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Đặc biệt, trong công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, các đồng chí cán bộ, đảng viên và người lao động cần đóng góp ý kiến chân thành, mang tính xây dựng để giúp đồng chí, đồng nghiệp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.

Các bài viết khác

Lượt xem: 841