Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty FOSCO

Sơ kết nhiệm vụ 06 tháng đầu năm - Phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2021 và tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 - Phương hướng công tác tháng 7 năm 2021

Chiều ngày 05/7/2021, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ 06 tháng đầu năm - Phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2021 và tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 - Phương hướng công tác tháng 7 năm 2021.
Đồng chí Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tương Minh, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Hội nghị.
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hồ Trọng Trí - Ủy viên Ban Thường vụ cho biết: Trong 06 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại thành phố nói riêng và tại một số địa phương trên cả nước nói chung, đã ảnh hưởng đến người dân cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng ủy Công ty và tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại, an ninh đối ngoại, ngoại giao nhân dân, nhiệm vụ kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ Công ty đã đề ra. Đồng thời, quan tâm, chủ động chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Công ty và tại các đơn vị trực thuộc theo các chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân  Thành phố và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo tốt công tác chăm lo và ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là người lao động đang trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.
Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên theo dõi ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong giai đoạn cố gắng khắc phục tồn tại của các thời kỳ trước đến nay. Lãnh đạo hai đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đề nghị các cấp ủy chi bộ trực thuộc nỗ lực, sáng tạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, trong đó vừa hạn chế những tác động khó khăn của dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đối ngoại, an ninh đối ngoại, ngoại giao nhân dân và nhiệm vụ kinh doanh và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. Đồng thời, có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ người lao động trong Công ty vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, để khuyến khích động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1098