Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Văn phòng Công ty

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng Công ty có chức năng tham mưu tổng hợp và giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động về hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, lao động, công nghệ - thông tin và pháp chế của Công ty.

Liên hệ

Văn Phòng Công ty

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 5794 – (84 -28) 3824 5596

Fax: (84 -28) 3823 0439

Email: vanphong@fosco.vn

Một số hình ảnh

Lượt xem: 13336