Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Văn phòng Công ty

Tổ chức Nhân sự

Đỗ Thị Kim Yến
Chánh Văn phòng
Ông Vương Thế Hạnh
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Vinh Tuyến
Phó Chánh Văn phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 4089