Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Tổ chức Nhân sự

Trần Thị Ngọc Dung
Trưởng phòng
Phạm Thụy Khánh Linh
Phó Trưởng phòng
Huỳnh Thiên Hạc
Phó Trưởng phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 3489