Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản

Tổ chức Nhân sự

Đỗ Thị Kim Yến
Trưởng phòng
Ông Nguyễn Tấn Hùng
Phó Trưởng phòng

Lượt xem: 3671