Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển toàn diện của Công ty.

Liên hệ

Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 3829 5551

Fax: (84 -28) 3825 6589

Email: dtxdcb@fosco.vn 

Lượt xem: 11393