Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Công ty FOSCO

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài được thành lập vào ngày 09/7/1979 theo Quyết định số 662/VP của Bộ Ngoại giao, có tên gọi ban đầu là “Cơ quan Phục vụ Đại diện Nước ngoài” với nhiệm vụ “Phục vụ các yêu cầu về ăn - ở - làm việc, đi lại, giải trí và cung cấp người giúp việc cho các cơ quan Ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Đến nay, Công ty chuyển đổi theo mô hình Công ty TNHH Một Thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với mục tiêu chức năng hoạt động là “Thực hiện nhiệm vụ chính trị và an ninh đối ngoại; cung ứng các loại hình dịch vụ cho các cơ quan Ngoại giao, các Tổ chức Quốc tế, Tổ chức Phi Chính phủ, các Văn phòng Đại diện kinh tế nước ngoài trên địa bàn 20 Tỉnh, Thành phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau, nhằm góp phần quản lý và hướng dẫn các tổ chức nước ngoài thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.”
Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ, nhiệt tình lao động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, công nhân viên qua các thời kỳ, Công ty FOSCO đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước phát triển đi lên, ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại và ngoại giao nhân dân được Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao. Đồng thời đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng các loại hình dịch vụ cho các tổ chức Ngoại giao, tổ chức Quốc tế, tổ chức Phi Chính phủ và các văn phòng đại diện kinh tế nước ngoài.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty FOSCO đã tự hào và vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quí đó là Huân chương Lao động hạng III năm 2004, Huân chương Lao động hạng II năm 2009 và các Bằng khen của UBND Thành phố, cờ thi đua Chính phủ.
Góp phần vào sự nghiệp phát triển của Công ty trong suốt chặng đường 44 năm qua, chúng ta trân trọng những đóng góp, cống hiến trí tuệ, sức lực, tâm huyết của các thế hệ Lãnh đạo, người lao động Công ty FOSCO đã làm việc và cống hiến cho sự phát triển của Công ty FOSCO ngày hôm nay.   
Tuy chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty FOSCO hôm nay quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy những giá trị, thành tích đã đạt được trong 44 năm qua để xây dựng hình ảnh Công ty FOSCO trở thành một thương hiệu, một đơn vị uy tín trong cung ứng dịch vụ tốt nhất cho các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức Quốc tế, văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Thành phố và các tỉnh phía Nam, đóng góp xứng đáng vào hoạt động đối ngoại chung của Thành phố và cả nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Đồng thời phát huy trí tuệ, sáng tạo mở rộng thêm các loại hình dịch vụ kinh doanh đưa Công ty FOSCO ngày càng phát triển bền vững.

Các bài viết khác

Lượt xem: 338