Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay 15/10/2020, tại hội trường Thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đến dự phiên khai mạc còn có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đến dự phiên khai mạc.
Dự phiên khai mạc còn có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng.
Đại hội diễn ra từ ngày 14-18/10/2020 với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, trong đó có 58 đại biểu đương nhiên, 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.
Đại hội sẽ tập trung 4 nội dung, đó là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng chính trị TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đó là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước. Đặc biệt, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TPHCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
ĐẠI HỘI TIÊU BIỂU, MẪU MỰC
Trong phiên trù bị được tổ chức vào hôm qua 14/10/2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, bày tỏ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân nỗ lực thực hiện cao nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, của TPHCM năm 2020, cũng như nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với TPHCM, vừa qua đã tổng kết 200 ngày thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp với những kết quả hết sức thiết thực và thuyết phục. Qua đó đã góp phần tạo nên kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TPHCM, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt.
Về việc tổ chức đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM được xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và đã báo cáo Bộ Chính trị. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có buổi làm việc với tập thể Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị, được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng góp ý xây dựng văn kiện, chuẩn bị đại hội. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến yêu cầu, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực của cả nước. Đại hội cũng phải là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, với khí thế mới cho TPHCM.
Một nội dung quan trọng khác, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã lưu ý, TPHCM là địa phương duy nhất cả nước vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, TPHCM phải có sự phát triển xứng đáng với tên gọi và niềm tự hào thiêng liêng đó.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đã tạo điều kiện cho TPHCM tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nghị quyết 54 cũng cho phép TPHCM tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như phân cấp mạnh hơn cho sở ngành, quận huyện và cấp cơ sở để có điều kiện nghe dân tốt hơn, quyết định được nhiều vấn đề hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó là những nỗ lực của TPHCM trong việc kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển vì cả nước, cùng cả nước. Đó là việc nghiên cứu hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. “TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước thì phải xác định vùng động lực để phát triển”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và khẳng định, việc hình thành khu đô thị này nhằm tạo cực tăng trưởng mới của TPHCM trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cùng với đó, TPHCM chuẩn bị đề án hình thành trung tâm tài chính; chuẩn bị đề án điều chỉnh tỷ lệ ngân sách để tăng thu về ngân sách trung ương, đồng thời tạo điều kiện để TPHCM đầu tư hạ tầng. TPHCM cũng tích cực xây dựng đề án chính quyền đô thị… Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, trong 5 - 10 năm tới, TPHCM chuyển sang một giai đoạn phát triển mới khi có hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, phù hợp với đặc điểm của TPHCM.
BẢN LĨNH TẠO SỨC BẬT MỚI
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến quá trình chuẩn bị các chương trình phát triển TPHCM trong thời gian tới. Đó là chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM, đột phá phát triển hạ tầng TPHCM, đột phá về phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM, cùng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực. Cụ thể hóa cho 4 chương trình phát triển nêu trên là 51 chương trình, đề án thành phần sẽ được đại hội tập trung thảo luận. Các chương trình đột phá, trọng điểm nêu trên sẽ là tiền đề quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của TPHCM.
Bên cạnh đó, TPHCM còn triển khai việc xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào dân, lắng nghe dân nói. Đó là việc triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quy định 1374 là cơ chế nghe dân, làm theo yêu cầu chính đáng của người dân, chấp nhận sự đánh giá của người dân.
Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiện đại, nghĩa tình và cũng thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và truyền thống kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức. Những giá trị này là tài sản để TPHCM bước vào một nhiệm kỳ mới với sức bật mới, với nhiều thành quả tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tinh thần đại hội lần này phải là đại hội của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Những mong mỏi, gởi gắm của nhân dân phải được thảo luận và có giải pháp nên các đại biểu cần phát huy hết trách nhiệm, để đại hội thành công tốt đẹp.
08 (TÁM) LĨNH VỰC ƯU TIÊN
Báo cáo chính trị tiếp tục xác định TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất, TP tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới.
Báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ qua, chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Báo cáo cũng xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển TP.
Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong các lĩnh vực trọng yếu đạt trình độ quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho TP.
Tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng mềm, tính kỷ luật, kỷ cương lao động, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Cụ thể, sẽ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong 8 lĩnh vực ưu tiên: công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị. Thực hiện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế.
Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ KHCN, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.
Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Đồng thời, phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân TP, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên, không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. Ngoài ra, TP tập trung phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng các hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng số với hệ thống thông tin di động 5G.
Đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Nguồn: Hoạt động Thông tin đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Lượt xem: 1570