Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công đoàn

Tham gia Hội thảo Tọa đàm rút kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn do Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Phan Thiết từ ngày 26/9/2019 đến ngày 28/9/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội thảo Tọa đàm rút kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn do Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 26/9/2019 đến ngày 28/9/2019 tại Phan Thiết – Bình Thuận.
Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã cử 02 đồng chí cán bộ Công đoàn tham dự Hội thảo Tọa đàm cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại Thành phố.
Chương trình Hội thảo với Chuyên đề trọng tâm: Rút kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn; Đề xuất giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng như chất lượng hoạt động của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Chương trình Hội thảo đã được nhiều đơn vị Công đoàn cơ sở tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và chân tình. Ngoài Hội thảo, Ban Tổ chức còn tạo điều kiện cho các Công đoàn cơ sở có cơ hội giao lưu sinh hoạt, trao đổi và tìm hiểu, tạo sự đoàn kết, gắn bó và hiểu biết thêm về những thuận lợi cũng như khó khăn trong hoạt động Công đoàn.
Chương trình Hội thảo Tọa đàm năm 2019 thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp đối với từng thành viên Đoàn tham gia. Thông qua chương trình giao lưu, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Công đoàn Công ty FOSCO và các Công đoàn cơ sở trong Khối Doanh nghiệp Thành phố ngày càng gắn kết và sâu đậm.

Các bài viết khác

Lượt xem: 4314