Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công đoàn

2016-8-3.jpg
Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

cong-doan-hoi-thao.jpg
Hội thao chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015)

Hội thao chào mừng 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

12