Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Công đoàn

cong-doan-hoi-thao.jpg
Hội thao chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015)

Hội thao chào mừng 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

12