Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Kỹ thuật - Dự án

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

* Tham mưu và giúp Tổng giám đốc Tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư xây dựng mở rộng, đầu tư cải tạo nâng cấp; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ dự án.

** Tham mưu và giúp Tổng giám đốc Lập kế hoạch hàng năm và Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì đối với các bất động sản của Công ty, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán và cập nhật lưu trữ vào hồ sơ quản lý nhà.

Liên hệ

Phòng Kỹ thuật - Dự án

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 38.242.008 – 38.226.818 – 38.257.932

Fax: (84 -28) 3823 0439

Email: ktda@fosco.vn 

Một số hình ảnh

Lượt xem: 3587