Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Lãnh đạo Công ty FOSCO tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương

Vào ngày 14 và 15 tháng 4, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Ngoại Giao, Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương. Đại diện công ty FOSCO, đồng chí Lê Thị Kim Chi – Phó Tổng Giám đốc đã tham gia và trình bày tham luận tại hội nghị về công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài, cụ thể là tình hình ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại phía Nam.
Công ty FOSCO tiền thân là đơn vị Hành chính sự nghiệp với tên gọi ban đầu là “Cơ quan phục vụ Đại diện nước ngoài tại TP.HCM” do Bộ Ngoại giao thành lập vào năm 1979. Từ năm 1999, Bộ Ngoại giao quyết định giao Công ty FOSCO thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khu vực phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau. Công ty FOSCO đã ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển dụng quản lý lao động với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, gồm: 08 tỉnh ủy quyền đầu mối là cơ quan Sở Ngoại vụ; 07 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 03 Trung tâm Dịch vụ việc làm và 01 Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại. Đồng chí Lê Thị Kim Chi cũng cho biết trong thời gian qua công tác phối hợp đã thực hiện được một số mặt như:
- Về phía FOSCO: Thường xuyên triển khai, cập nhật, cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm phát luật liên quan đến công tác quản lý lao động người Việt Nam làm việc cho các tổ chức cá nhân nước ngoài cho các tỉnh, thành phố thông qua cơ quan đầu mối ký quy chế. Thông tin về các hoạt động Tổ chức nước ngoài triển khai chương trình hoặc dự án theo danh sách tổ chức, số lượng lao động, địa bàn, lĩnh vực, thời hạn giấy phép…. nhằm giúp địa phương theo dõi và phối hợp quản lý.
- Về phía các tỉnh/thành phố: Một số đơn vị thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; đồng thời trao đổi, cập nhật thông tin về tổ chức và hoạt động của các chương trình, dự án và các thông tin liên quan khác về công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Công ty FOSCO như Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, …
Bên cạnh đó, đồng chí Lê Thị Kim Chi cũng nêu ra những việc mà FOSCO và các tỉnh, thành đã làm được cũng như một số hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp cũng như theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP.  
Để phát huy những mặt đã làm tốt và khắc phục những hạn chế, đồng chí Lê Thị Kim Chi đã đưa ra năm nội dung về công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, quan trọng nhất là đề nghị mỗi tỉnh thành cần xác định thống nhất đầu mối quản lý các tổ chức Phi chính phủ để quản lý và phối hợp quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho Tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp và đạt hiệu quả.
Hội nghị cũng ghi nhận nhiều đóng góp của Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương, trong đó có đồng chí Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Tiền Giang nói riêng và tại phía Nam nói chung. Đồng chí cũng thống nhất việc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nên giao cơ quan Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với FOSCO về công tác này.

Các bài viết khác

Lượt xem: 644