Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Đại diện FOSCO tham dự "Hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổ Công tác phi chính phủ nước ngoài thành phố tổ chức

FOSCO là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị do Bộ Ngoại giao giao tại Quyết định 368/QĐ-BNG-QTTV của Bộ Ngoại giao ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Triển khai công tác quản lý lao động người Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam trong năm 2022 khu vực miền Nam”. Quyết định này căn cứ theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/12/2020 về Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 24/2/2023, đại diện FOSCO tham gia tham luận tại "Hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổ Công tác phi chính phủ nước ngoài thành phố tổ chức. Bài tham luận tập trung về giới thiệu và trình bày về công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Hội nghị thường niên là dịp để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam gặp gỡ, trao đổi thông tin về những thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhu cầu vận động viện trợ của thành phố; tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động và ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện các tổ chức phi chính phủ, đơn vị vận động và các đơn vị thụ hưởng cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ Công tác phi chính phủ nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao đổi, đề xuất tháo gỡ nhiều vướng mắc xoay quanh việc tiếp nhận và phân phát từ các nguồn viện trợ; công tác tổ chức, xin giấy phép và nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện viện trợ, các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn Thành phố.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho 5 tập thể; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích trong hoạt động an sinh xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022./.
Phú Quý

Các bài viết khác

Lượt xem: 63