Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thị Đoan Trang
Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Loan
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thuý Quỳnh
Phó Trưởng phòng
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 3783