Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Phòng Đối ngoại

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu Tổng Giám đốc tổ chức hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đối ngoại của Công ty; thực hiện công tác lễ tân đối ngoại theo kế hoạch đã được Tổng Giám đốc thông qua, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác đối ngoại của Công ty hằng tháng, quý, 06 tháng và hằng năm; soạn thảo văn bản tiếng nước ngoài, biên dịch và phiên dịch cho các hoạt động của Công ty, đảm bảo về hình thức, nội dung và quy định của Pháp luật.

Liên hệ

Phòng Đối ngoại

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 -28) 38 299 352

Fax: (84 -28) 38 230 439

Email: doingoai@fosco.vn

Một số hình ảnh

Lượt xem: 10411