Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trường Quốc tế FOSCO

Tổ chức Nhân sự

Nguyễn Thị Kim Trúc
Hiệu Trưởng Trường Mầm non Quốc Tế FOSCO
Ông Jorge Medrano
Cố vấn chuyên môn
Ngô Thị Anh Phương
Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Quốc tế FOSCO
Nguyễn Thị Xuân Mai
Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Quốc Tế FOSCO
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 3132