Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Trường Quốc tế FOSCO

Tổ chức Nhân sự

Ông Jorge Medrano
Cố Vấn Chuyên Môn Tiếng Anh
Nguyễn Thị Xuân Mai
Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Quốc Tế FOSCO
Nguyễn Thị Kim Trúc
Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Quốc Tế FOSCO
Ngô Thị Anh Phương
Trợ Lý Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Quốc tế FOSCO
Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 3184