Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Giờ học Biểu diễn nghệ thuật

3,2,1...Diễn! Các em học sinh tiểu học thực hành cách thể hiện cảm xúc bản thân bằng chuyển động chậm trong Giờ học Biểu diễn nghệ thuật của mình. Thật là kịch tính! Các em tuyệt vời lắm!

Các bài viết khác

Lượt xem: 137