Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Đảng

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Từ ngày 05/6/2018 đến ngày 21/6/2018, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2020 tại Trụ sở Công ty, số 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự Đại hội các Chi bộ trực thuộc có sự hiện diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Hội đồng thành viên,  Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, đại diện Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên và cảm tình đảng của các Chi bộ.
Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng. Từng Chi bộ đã lần lượt thông qua các nội dung văn kiện về  báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Báo cáo của từng Chi bộ đã đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những nguyên nhân hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Từ đó, từng Chi bộ xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2020. Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ban lãnh đạo đã biểu dương các kết quả các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng sâu sát và phù hợp các nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của từng đơn vị.
Các Chi bộ đã tiến hành bầu cử và chọn được các đồng chí được tín nhiệm vào các vị trí Bí thư, Phó Bí thư  hoặc Chi ủy viên của nhiệm kỳ mới. Cấp ủy mới của từng Chi bộ đã ra mắt Đại hội và đại diện Cấp ủy mới đã phát biểu nhận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã được từng Đại hội thông qua.
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài đã thành công tốt đẹp.

Các bài viết khác

Lượt xem: 2623