Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 43/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trợ lý bán hàng (Mã số dự tuyển: SAE) - Số lượng 03 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 41/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Phòng Nhân sự  - Số lượng 03 người.
- Trợ lý Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Số lượng 03 người.
- Chuyên viên Quản lý chất lượng - Số lượng 05 người.
- Account Manager - Số lượng 02người.
- Chuyên viên quản lý đơn hàng - Số lượng 15 người.

Logo_fosco.jpg
Thông tin tuyển dụng Tuần 17/2018

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau: