Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Tuyển dụng

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 13/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SEE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - Số lượng 03 người.
- Kỹ sư về Tự động hóa (Mã số dự tuyển: ENS) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 8/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
-   Nhân viên Văn phòng  - (Mã số dự tuyển: IOM) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 7/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
-   Nhân viên bán hàng - (Mã số dự tuyển: SAS) - 01 người.
-   Nhân viên Quản lý đơn hàng  (Mã số dự tuyển: SQS) - 01 người.
-   Trợ lý văn phòng (Mã số dự tuyển: AST) - 01 người.
-   Nhân viên bảo vệ - Lãnh sự Quán  (SGM) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tháng 1/2017

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh  (Mã số dự tuyển BDM) – 01 người.
- Nhân viên Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức  - (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Chuyên viên Dự án Tổ chức Phi Chính phủ (Mã số dự tuyển ONG) - 01 người.
- Chuyên viên Hành chính nhân sự (Mã số dự tuyển ADE)- 01 người.
- Chuyên viên Marketing (Mã số dự tuyển MAE) - 03 người.
- Trợ lý kinh doanh  (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 52/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Chuyên viên tài chính kế toán ( (Mã số dự tuyển ACE) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý thông dịch viên ( (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Trợ lý kinh doanh  (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Thư ký văn phòng (Mã số dự tuyển: OST) - 01 người.
- Lái xe - (Mã số dự tuyển: ADD) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Trợ lý kinh doanh (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.
- Trợ lý Kỹ thuật (Mã số dự tuyển: EAA) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 49/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Giám đốc kỹ thuật Tổ chức Phi Chính phủ (Mã số dự tuyển NGO) - 01 người.
- Nhân viên trợ lý thông dịch viên (Mã số dự tuyển ADE) - 01 người.
- Nhân viên bán hàng (Mã số dự tuyển: SAE) - 01 người.
- Nhân viên văn phòng (OST) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 48/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Nhân viên/ Chuyên viên kế toán (Mã số dự tuyển ACE) – 02 người.
- Chuyên viên/ quản lý đơn hàng  (Mã số dự tuyển SAE) - 01 người.
- Trợ lý giám đốc Quản lý đơn hàng (Mã số dự tuyển: SAA) - 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 47/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Lái xe - Trường học quốc tế (SGM) - Số lượng 01 người.
- Cán bộ lãnh sự quán Anh  - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 46/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Đội trưởng bảo vệ - Trường học quốc tế (SGM) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên hành chính (OST) - Số lượng 03 người.
- Huấn luyên viên cá nhân (HTE) - Số lượng 01 người.

Logo_AVATA.jpg
Thông Tin Tuyển Dụng - Tuần 44/2016

Trung tâm Cung ứng lao động trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:
- Trưởng Văn Phòng (Thuộc Thương vụ Úc) - Số lượng 01 người.
- Dược sĩ (CHE) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên văn phòng (OST) - Số lượng 01 người.
- Chuyên viên Dự án Tổ chức Phi Chính phủ (ONG) - Số lượng 01 người.
- Kỹ sư Công nghệ thông tin (Senior NOC Enghineer) - Số lượng 01 người.
- Nhân viên lập trình phần mềm (Mã số dự tuyển: ITE) - Số lượng 01 người.