Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Thông báo đấu giá: Quyền thuê sử dụng toàn bộ căn nhà 23 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết trên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Lượt xem: 402