Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Lãnh đạo công ty FOSCO tham dự Hội nghị giao ba đơn vị: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài

Chiều ngày 21/4/2023, tại Đà Nẵng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC), Bộ Ngoại giao, Trung tâm Phục vụ Đối ngoại (SCEDFA) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã tổ chức Hội nghị giao ban về công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.
Ba đơn vị là cơ quan có thẩm quyền được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Thùy Dương, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao; ông Trần Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Đối ngoại và ông Nguyễn Tương Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. Tại Hội nghị, ba đơn vị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam từ khi Nghị định 152 có hiệu lực cho đến nay. Nhìn chung, các đơn vị luôn bám sát nội dung của Nghị định, vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn, góp phần đảm bảo an ninh đối ngoại nói chung và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cũng như người lao động Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế triển khai, Nghị định 152 vẫn còn có một số vướng mắc, bất cập và ba đơn vị thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham vấn và đề xuất các cơ quan liên quan xem xét, sửa đổi nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và phù hợp hơn với thực tiễn công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong tình hình hiện nay.
Trúc Đào

Các bài viết khác

Lượt xem: 1