Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố và Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 24/11/2021, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty FOSCO. Hội nghị được tổ chức trong hai buổi, với số lượng người tham dự trực tiếp mỗi buổi không quá 30 người trong 01 phòng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng thời, hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Tuấn triển khai những điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các bài viết khác

Lượt xem: 40