Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Hoạt động công ty

Hội nghị Giao ban 3 đơn vị SDDC – SCEDFA – FOSCO đánh giá công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài năm 2022 và phương hướng năm 2023

Ngày 28/10/2022, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đã diễn ra thành công tốt đẹp “Hội nghị Giao ban 3 đơn vị SDDC – SCEDFA – FOSCO đánh giá công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài năm 2022 và phương hướng năm 2023”.
Hội nghị giao ban 3 đơn vị: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) và Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) là hoạt động định kỳ hằng năm. Nội dung Hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác năm 2022 thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và phương hướng hoạt động trong năm 2023.
Đại diện Công ty FOSCO có Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lê Thị Hồng Hậu đã tham dự và cùng chủ trì Hội nghị. Ngoài 3 đơn vị chủ trì, còn có sự tham dự của các đại diện từ Cục An ninh Đối ngoại – Bộ Công an, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Hoàng Thùy Dương – Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thống nhất các báo cáo và đề xuất của các đơn vị tại Hội nghị; đồng thời đề nghị ba đơn vị cùng phối hợp với các cơ quan chức năng quyết tâm xóa bỏ vùng trắng trong công tác quản lý; trong thời gian tới tập trung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện hệ thống các văn bản làm cơ sở phục vụ công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được chặt chẽ và thuận lợi hơn.
Trúc Đào

Các bài viết khác

Lượt xem: 116